AKTUALNOŚCI


18.10.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.2018r. biuro projektu będzie nieczynne.

05.09.2018

Informujemy, iż wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami można składać w następujących terminach:
- w ramach I tury (umowy o wsparcie pomostowe podpisane w kwietniu) potrwa do 21.09.2018r.
- w ramach II tury (umowy o wsparcie pomostowe podpisane w maju) potrwa do 19.10.2018r.
- w ramach III tury (umowy o wsparcie pomostowe podpisane w czerwcu) potrwa do 21.11.2018r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się w zakładce DOKUMENTY.
Wnioski należy składać w biurze projektu w Toruniu.

28.08.2018

Szanowni Państwo, z uwagi na brak wypłaty transz dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, KOMPASS INVEST Sp. z o.o. informuje, iż wypłata finansowego wsparcia pomostowego zostanie wstrzymana do momentu przekazania środków. Za nieudogodnienia – bardzo przepraszamy.

05.06.2018

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez uczestników projektu z trzeciego naboru.
Pobierz listę

24.05.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.06.2018r. biuro projektu będzie nieczynne.

08.05.2018

Nabór wniosków w ramach III tury o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego rozpocznie się od dnia 22.05.2018 i potrwa do dnia 30.05.2018 roku.

25.04.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30.04.2018 do 04.05.2018 biuro projektu będzie nieczynne.

18.04.2018

Przedstawiamy ostateczną listę uczestniczek zakwalifikowanych do projektu.
Pobierz listę

18.04.2018

Szanowni Państwo poniżej publikujemy wyniki rekrutacji osób, które złożyły formularze w VII turze naboru do projektu.
Pobierz listę

23.03.2018

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez uczestników projektu z drugiego naboru.
Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów - do pobrania

23.03.2018

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez uczestników projektu z pierwszego naboru.
Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów - do pobrania

15.03.2018

Termin składania formularzy rekrutacyjnych (do pobrania ze strony projektu) został wydłużony do dnia 17.04.2018

08.02.2018

Nabór wniosków w ramach II tury o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie własnej działalności gospodarczej rozpocznie się od dnia 16.02.2018 i potrwa do dnia 28.02 2018 roku.


05.02.2018

UWAGA , UWAGA, UWAGA
NIE TRAĆ SZANSY
ZOSTAŁY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!!!

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji, informujemy, iż ogłaszamy nabór uzupełniający (tzw. VII tura). Termin składania formularzy rekrutacyjnych (do pobrania ze strony projektu) został wyznaczony do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 15:00. Rekrutacja i sposób składania dokumentów zostały opisane w regulaminie rekrutacji (do pobrania na stronie projektu).

02.02.2018

Szanowni Państwo poniżej publikujemy wyniki rekrutacji osób, które złożyły formularze w VI turze naboru do projektu.
Pobierz listę

15.01.2018

Nabór wniosków w ramach I tury o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie własnej działalności gospodarczej rozpocznie się od dnia 25.01.2018 i potrwa do dnia 06.02 2018 roku.

20.12.2017

Szanowni Państwo poniżej publikujemy wyniki rekrutacji osób, które złożyły formularze w V turze naboru do projektu.
Pobierz listę

20.12.2017

UWAGA WOLNE MIEJSCA!!!
Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji, informujemy, iż ogłaszamy nabór uzupełniający (tzw. VI tura). Termin składania formularzy rekrutacyjnych (do pobrania ze strony projektu) został wyznaczony do dnia 31 stycznia 2018 r. do godziny 15:00. Rekrutacja i sposób składania dokumentów zostały opisane w regulaminie rekrutacji (do pobrania na stronie projektu).

15.11.2017

Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór uzupełniający (tzw. V tura, opisana w punkcie par 7 ust. 5 Regulaminu rekrutacji). Termin składania formularzy rekrutacyjnych (do pobrania ze strony projektu) został wyznaczony do 15 grudnia 2017r. do godziny 15:00. Rekrutacja i sposób składania dokumentów zostały opisane w regulaminie rekrutacji (do pobrania na stronie projektu).

10.11.2017

Szanowni Państwo poniżej publikujemy wyniki rekrutacji osób, które złożyły formularze w IV turze naboru do projektu.
Pobierz listę

7.11.2017

W dniu 10.11.2017 roku biuro projektu będzie nieczynne.

7.11.2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa biznesowego i mentoringu. Zapraszamy do składania ofert.

[pobierz plik]

26.10.2017

Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku – sala szkoleniowa. Zapraszamy do składania ofert.

[pobierz plik]

23.10.2017

Szanowni Państwo poniżej publikujemy wyniki rekrutacji osób, które złożyły formularze w II i III turze naboru do projektu. Wkrótce zostanie zaplanowane spotkanie z doradcą celem określenia potrzeb szkoleniowo-doradczych oraz przygotowania Indywidualnego Planu Działania

LISTA RANKINGOWA - II nabór

LISTA RANKINGOWA - III nabór

16.10.2017

Szanowni Państwo w związku z zakończoną w dniu 13/10/2017 roku rekrutacją do projektu ogłaszamy nabór uzupełniający (tzw. IV tura, opisana w punkcie par 7 ust. 5 Regulaminu rekrutacji). Termin składania formularzy rekrutacyjnych (do pobrania ze strony projektu) został ustalony na dni między 16/10/2017 a 31/10/2017 godzina 15:00. Warunki rekrutacji i sposób składania dokumentów zostały opisane w regulaminie rekrutacji (do pobrania na stronie projektu).

12.10.2017

Szanowni Państwo poniżej publikujemy wyniki rekrutacji osób, które złożyły formularze w I turze naboru do projektu.
LISTA RANKINGOWA - I nabór

02.10.2017

Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór uzupełniający (tzw. III tura, opisana w punkcie par 7 ust. 5 Regulaminu rekrutacji). Termin składania formularzy rekrutacyjnych (do pobrania ze strony projektu) został ustalony na dni między 02/10/2017 a 13/10/2017 godzina 15:00.

Rekrutacja i sposób składania dokumentów zostały opisane w regulaminie rekrutacji (do pobrania na stronie projektu).

18.09.2017

Szanowni Państwo w związku z zakończoną w dniu 15/09/2017 roku rekrutacją do projektu ogłaszamy nabór uzupełniający (tzw. II tura, opisana w punkcie par 7 ust. 5 Regulaminu rekrutacji). Termin składania formularzy rekrutacyjnych (do pobrania ze strony projektu) został ustalony na dni między 18/09/2017 a 29/09/2017 godzina 15:00.

Rekrutacja i sposób składania dokumentów zostały opisane w regulaminie rekrutacji (do pobrania na stronie projektu). Formularze osób, które zostały złożone w terminie między 8/09/2017 a 15/09/2017 po ocenie formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej. Ponadto zaplanowane zostanie spotkanie rekrutacyjne z doradcą zawodowym. O wszystkich terminach będziemy informować w korespondencji mailowej i na stronie projektu.

15.09.2017

Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku - sale na doradztwo

[pobierz plik]

Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku – doradztwo zawodowe

[pobierz plik]

Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku – doradztwo zawodowe z diagnozą potrzeb i IPD

[pobierz plik]

29.08.2017

Szanowni Państwo, informujemy, że formalny termin rekrutacji do projektu został ustalony na dni od 8/09/2017 do 15/09/2017 godzina 15:00.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji dokumenty można składać osobiście, pocztą, kurierem lub w formie skanów pocztą elektroniczną. Składając dokumenty w formie papierowej prosimy składać je w 2 egzemplarzach.

UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę, że każda ze stron formularza powinna być parafowana oraz wszystkie pola powinny być wypełnione, odpowiednio zaznaczone lub wpisane „nie dotyczy”. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne powinny złożyć aktualne (max 4 dni wstecz) zaświadczenia z właściwego urzędu pracy o aktywnym statusie jako osoby bezrobotnej. W razie pytań prosimy o kontakt z personelem projektu (zakładka KONTAKT).


10.08.2017

W dniu 14.08.2017 roku biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy w dniu 16.08.2017 od godziny 8:00.
Szanowni Państwo, jeśli jesteście zainteresowani udziałem w naszym projekcie i poszukujecie dokumentów rekrutacyjnych – prosimy o kontakt z naszym biurem. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa potrzeby indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (dane w zakładce KONTAKT).